Monthly Archives Styczeń 1970

Polityka dotycząca uchodźców z Syrii

Światowa polityka aktualnie w moim przekonaniu skupia się na rzeczach, na których nie powinna co może doprowadzić do mało przyjemnych wydarzeń i chodzi mi tutaj głównie o sprawy związane z Syryjskimi imigrantami, a raczej uchodźcami, którzy zalewają Europę w niesamowicie szybkim tempie. Przywódcy najbardziej wpływowych państw zamiast zająć się tym problemem wręcz wciskają innym krajom w tym Polsce owych imigrantów, którzy niby są tacy biedni i poszkodowani i trzeba im pomóc. Moje pytanie brzmi dlaczego to my mamy im pomagać skoro to Stany Zjednoczone rozpętały na tamtych ziemiach wojnę? Swoją drogą USA zawsze jest prowodyrem różnych konfliktów zbrojnych a później obraca całą sytuację na swoją korzyść i to oni są tymi dobrymi a ci drudzy są najgorsi i łamią prawa człowieka...

czytaj

Trudy pracy radnego

Bycie politykiem nie jest łatwym kawałkiem chleba tak jak to sobie wyobraża większość ludzi. Ludziom wydaje się, że polityk siedzi na swoich czterech literach i tylko liczy pieniądze a w rzeczywistości wszystko wygląda zgoła inaczej. Nawet nie macie pojęcia jak wiele mam na głowie i to będąc na szczeblu powiatu bowiem pracuję jako radny w 20 tysięcznym mieście. Jest tutaj cała masa rzeczy do robty a jeszcze więcej trzeba dopiero zaplanować i wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, każdy mały szczegół należy dopilnować bo później mogą wyniknąć z tego przykre konsekwencje zarówno dla mnie jak i również dla ludzi, z którymi przychodzi mi współpracować. Kiedyś musiałem zorganizować festyn, który miał odbyć się u nas w mieście...

czytaj

O LEPSZE ZASTOSOWANIE WIEDZY ROLNICZEJ I AGROTECHNIKI CZ. II

Przy zastosowaniu naukowych metod uprawy i podstawowych wymogów agrotechniki można podnieść produkcję nie tylko w wielkich gospodarstwach państwowych ł spółdzielczych, ale również, jakkolwiek w mniejszej mierze, w drobnej chłopskiej gospodarce indywidualnej. Jakież olbrzymie straty ponosimy corocznie w gospodarce rolnej z powodu najprymitywniejszych zaniedbań i odwiecznych przesądów, na skutek złej orki, późnego zasiewu, niewłaściwego nawożenia itp. Nie prowadzimy z tym walki, ponieważ nasz aktyw nie przyswoił sobie niezbędnych podstawowych wiadomości z tej dziedziny. A przecież nie można należycie kierować ani gospodarką, ani pracą masowo-polityczną, ani akcją upowszechniania wiedzy rolniczej bez podstawowej bodaj znajomości rzeczy. „Trzeba bezwzględnie położyć kres powierzchownemu podejściu do kierowania gospodarką rolną“ – powiedział na ostatnim plenum KC KPZR towarzysz Chruszczów, podając przy tym, że „pracownicy partyjni i radzieccy na kierowniczych stanowiskach niekoniecznie muszą być agronomami, lecz obowiązani są dobrze orientować się w zagadnieniach rolnictwa. Jest to dostępne dla każdego pracownika, jeśli chce być rzeczywiście pożytecznym“.

czytaj

Zadania dla naszej gospodarki narodowej cz. II

Jest rzeczą niewątpliwą, że pomyślne rozwiązanie wymienionych zadań wydatnie przyczyni się do lepszego zaspokajania rosnących materialnych i kulturalnych potrzeb ludności w mieście i na wsi, a wraz z tym do szybszego wzrostu stopy życiowej, dobrobytu i kultury mas pracuj ących.

czytaj