Monthly Archives Grudzień 2019

Lepsza obsłua gospodarstw chłopów w GOM i POM

Dla umożliwienia gospodarstwom indywidualnym podejmowania w szerszej mierze niż dotąd budownictwa gospodarczego oraz dokonywania remontów zabudowań należy obok pomocy kredytowej zwiększyć w roku 1955 sprzedaż materiałów budowlanych dla wsi o około 65 proc. w porównaniu z rokiem 1953.

czytaj