Category Politycy

Polityka dotycząca uchodźców z Syrii

Światowa polityka aktualnie w moim przekonaniu skupia się na rzeczach, na których nie powinna co może doprowadzić do mało przyjemnych wydarzeń i chodzi mi tutaj głównie o sprawy związane z Syryjskimi imigrantami, a raczej uchodźcami, którzy zalewają Europę w niesamowicie szybkim tempie. Przywódcy najbardziej wpływowych państw zamiast zająć się tym problemem wręcz wciskają innym krajom w tym Polsce owych imigrantów, którzy niby są tacy biedni i poszkodowani i trzeba im pomóc. Moje pytanie brzmi dlaczego to my mamy im pomagać skoro to Stany Zjednoczone rozpętały na tamtych ziemiach wojnę? Swoją drogą USA zawsze jest prowodyrem różnych konfliktów zbrojnych a później obraca całą sytuację na swoją korzyść i to oni są tymi dobrymi a ci drudzy są najgorsi i łamią prawa człowieka...

czytaj

O LEPSZE ZASTOSOWANIE WIEDZY ROLNICZEJ I AGROTECHNIKI CZ. II

Przy zastosowaniu naukowych metod uprawy i podstawowych wymogów agrotechniki można podnieść produkcję nie tylko w wielkich gospodarstwach państwowych ł spółdzielczych, ale również, jakkolwiek w mniejszej mierze, w drobnej chłopskiej gospodarce indywidualnej. Jakież olbrzymie straty ponosimy corocznie w gospodarce rolnej z powodu najprymitywniejszych zaniedbań i odwiecznych przesądów, na skutek złej orki, późnego zasiewu, niewłaściwego nawożenia itp. Nie prowadzimy z tym walki, ponieważ nasz aktyw nie przyswoił sobie niezbędnych podstawowych wiadomości z tej dziedziny. A przecież nie można należycie kierować ani gospodarką, ani pracą masowo-polityczną, ani akcją upowszechniania wiedzy rolniczej bez podstawowej bodaj znajomości rzeczy. „Trzeba bezwzględnie położyć kres powierzchownemu podejściu do kierowania gospodarką rolną“ – powiedział na ostatnim plenum KC KPZR towarzysz Chruszczów, podając przy tym, że „pracownicy partyjni i radzieccy na kierowniczych stanowiskach niekoniecznie muszą być agronomami, lecz obowiązani są dobrze orientować się w zagadnieniach rolnictwa. Jest to dostępne dla każdego pracownika, jeśli chce być rzeczywiście pożytecznym“.

czytaj