Category Politycy

Głos na nowego wójta

W polityce działam dopiero od jakiś pięciu lat, ale już planuję wystartować w zbliżających się wielkimi krokami wyborach na wójta naszej gminy. Od trzech lat jestem radnym i udało mi się zrealizować kilka dobrych projektów, które między innymi pozwoliły na wybudowanie nowego chodnika dla przechodniów w jednej z gminnych wsi. Zorganizowałem również kilka imprez, które były darmowe dla ludzi i tak odbyły się obchody z okazji powstania Ochotniczej Straży Pożarnej czy też festyn na Dzień Dziecka. Ludzie pamiętają takie rzeczy i to pozwoli mi na pozyskanie wielu głosów. U władzy potrzebna jest świerza krew bo obecny wójt ewidentnie nie ma pomysłu jaki kierunek obrać na rozwój gminy. Poza tym już wystarczająco długo był na tym stanowisku i przydałby się ktoś kto ma inne spojrzenie na politykę...

czytaj

Okres odbudowy państwa ludowego

Pomoc państwa ludowego i klasy. robotniczej okazywana chłopom pracującym w trudnym okresie odbudowy kraju, rozmach aktywności twórczej mas chłopskich, rozwijanej na gruncie pogłębiającego się sojuszu robotniczo-chłopskiego w toku walki o władzę ludową i jej umocnienie – sprawiły, że rolnictwo szybko podniosło się z ruin i zniszczeń wojennych i w końcowym okresie odbudowy jego produkcja towarowa w zasadzie odpowiadała ówczesnemu zapotrzebowaniu.

czytaj

O ROLI I ZADANIACH PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH CZ. II

Przyczyną politycznej słabości załóg w PGR jest brak łączności tych załóg z życiem i walką podstawowych mas chłopskich. Jednym z najbardziej doniosłych przejawów tej walki jest właśnie rozwijający się ruch chłopskiej spółdzielczości produkcyjnej. Walka o spółdzielczość produkcyjną jako o drogę nowego życia wsi polskiej toczy się niejednokrotnie w bezpośrednim otoczeniu PGR, jednakże często bez ich aktywnego współudziału. A przecież aktyw pracowniczy PGR może odegrać nieraz decydującą rolę nie tylko w organizowaniu, ale i w umocnieniu powstałej spółdzielni chłopskiej, może jej nieraz okazać niezastąpioną pomoc w najważniejszym okresie jej pierwszych doświadczeń, w początkowych trudnościach jej gospodarki. Każda gospodarka zespołowa, zanim okrzepnie, potrzebuje pomocy, ma różnorodne kłopoty, często drobne, nie wymagające szczególnych środków, ale nader istotne dla samopoczucia zespołu, podejmującego inicjatywę spółdzielczego gospodarowania. Załoga PGR może i powinna stać się politycznym i moralnym oparciem dla chłopów-spółdzielców, ale równocześnie może i powinna wziąć pod swą opiekę potrzeby gospodarcze spółdzielni i przyjść jej z pomocą w początkowym okresie. Ta pomoc, jak również łączność kulturalna, oświatowa, polityczna itp. będzie miała niemały wpływ również na życie polityczno-kulturalne załogi PGR. Ponadto PGR niejednokrotnie są jak najżywiej zainteresowane we współdziałaniu z otaczającymi je masami chłopskimi, w rozwijaniu pomocy wzajemnej.

czytaj

Co trzeba zapewnić podczas rozwoju przemysłu?

Z dotychczasowego przebiegu wykonania Planu Sześcioletniego w przemyśle i z aktualnych potrzeb gospodarki narodowej w ciągu najbliższych dwóch.lat wypływają następujące główne zadania w zakresie produkcji przemysłowej.

czytaj

Plan Sześcioletni uchwalony przez Sejm cz. II

– 4. W latach 1950-19531 produkcja przemysłowa wzrosła o 115 proc., a produkcja rolna tylko o 9 proc Zadania ustalone dla tego okresu przez Plan Sześcioletni w dziedzinie wzrostu przemysłu socjalistycznego zostały wykonane w 114,7 proc., a zadania w dziedzinie produkcji rolnej zostały wykonane tylko w 82 proc. Przyczyną niezadowalającego rozwoju rolnictwa była niewystarczająca pomoc produkcyjna dla rolnictwa i brak koncentracji wysiłków dla osiągnięcia jego rozwoju, częste wypaczanie w praktyce zasad sojuszu robotniczo-chłopskiego, niedostateczne wykorzystanie przez małorolne i średniorolne gospodarstwa możliwości podniesienia produkcji, stworzonych przez ustrój demokracji ludowej, niedostateczny w stosunku do istniejących możliwości wzrost produkcji sektora socjalistycznego w rolnictwie. Ujemną rolę odegrały również niekorzystne warunki klimatyczne, które miały miejsce w ostatnich trzech latach.

czytaj

ZAPEWNIMY WSZECHSTRONNĄ POMOC SPÓŁDZIELNIOM PRODUKCYJNYM CZ. II

W pierwszych latach 1950-1951 w spółdzielniach produkcyjnych występował jednostronny, niepełny, zawężony kierunek gospodarki – produkcja zbożowa z wyraźnym upośledzeniem hodowli, którą spółdzielcy utrzymywali początkowo w ramach działki przyzagrodowej. Nabrawszy zaufania do zmechanizowanej uprawy, wierząc w skuteczność wykorzystania traktorów na dużym masywie gruntów przy siewie i sprzęcie zbóż, nie widzieli jeszcze korzyści płynących z zespołowej hodowli. Rychło jednak przekonywali się w praktyce, że hodowla zespołowa może przynieść jeszcze korzystniejsze wyniki, że ponadto produkcja roślinna wymaga powiązania z hodowlą Nawożenie obornikiem jest konieczne dla osiągnięcia odpowiednich plonów w najbardziej wartościowych kulturach przemysłowych. Obecnie więc obserwujemy szybki wzrost hodowli w spółdzielniach produkcyjnych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pogłowie bydła w gospodarce zespołowej w porównaniu z rokiem 1950 wzrosło 8,6 razy, w tym krów — 6,7 razy, pogłowie trzody dzie- więtnastokrotnie, zaś owiec – nawet trzydziestokrotnie. Wynika to zarówno ze wzrostu liczby spółdzielni, jak i z rozszerzenia się hodowli zespołowej, choć liczba pogłowia, zwłaszcza krów, w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych jest jeszcze w gospodarce zespołowej niedostateczna. Spółdzielnie produkcyjne nie posiadają jeszcze odpowiednich zabudowań dla hodowli zespołowej i konieczne jest, aby im jak najszybciej dopomóc w rozwinięciu budownictwa dla celów hodowlanych.

czytaj

Afera hazardowa

Polityczne kasyno się kręci i końca tej karuzeli nie widać. Afera związana z hazardem sprawiła, że o naszych politykach zrobiło się głośno w całej Polsce i nie ma co się w sumie temu dziwić. Wyszło na jaw, że wysoko postawieni politycy wiedzieli o przekrętach dokonywanych przez stołecznych gangsterów, którzy łamali przepisy dotyczące sektoru jakim jest hazard. Obniżali oni możliwość wygranej na maszynach (tak zwanych jednorękich bandytak) praktycznie do minimum zbierając przy tym olbrzymie dochody. Należy wspomnieć jeszcze o tym, że owi ludzie z półświadka przestępczego nie płacili odpowiedniej licencji by maszyny mogły funkcjonować na rynku...

czytaj

Zakłamani ludzie nadają się na polityków

Jeżeli chcesz zostać politykiem i uczestniczyć w tym syfie to poważnie się zastanów i najlepiej zrób to dwa razy bo jeśli uważasz siebie za uczciwego człowieka to polityka odmieni twoje oblicze i później nie będziesz mógł spojrzeć sobie w oczy w lustrzanym odbiciu. Polityka ma to do siebie, że leży w rękach niesamowicie zepsutego środowiska, które nad interes ludzi stawia swój własny. Ci ludzie nie mają skrupułów w swoich działaniach i jeśli chcesz być politykiem musisz grać według ich zasad inaczej w bardzo szybkim tempie się ciebie z tamtąd pozbędą i twoja kariera zakończy się jeszcze przed tym za nim się dobrze zacznie...

czytaj

Zakłamana polityka

Coraz częściej słyszy się o różnorakich aferach w politycznym środowisku. W naszym kraju ludzie wręcz już są przyzwyczajeni do tego, że ktoś coś tam ukradnie, ktoś komuś załatwi stanowisko itp. stało się to dla nich codziennością i nie są tym w żaden sposób zdziwieni i jak na to patrzę aż krew mnie zalewa bo odpuszczamy tym wszystkim ludziom ich złe uczynki i nielegalne działania tylko dlatego, że stało się to dla nas normą. Taki stan rzeczy tylko będzie nakręcał tych ludzi do tego by dalej okradać nasz kraj bo myślą, że są bezkarni skoro nikogo jeszcze nie spotkała taka kara jak powinna...

czytaj

Podatki w Polsce

Władza w naszym kraju pozostawia wiele do życzenia i sądzę, że znajdzie się cała masa osób z podobnymi poglądami do moich. Chyba najbardziej boli mnie to, że nasze państwo podcina skrzydła małym i średnim przedsiębiorcom podczas gdy zagraniczni giganci rozwijają swoje filie na bardzo wygodnych warunkach. Wystarczy przywołać tutaj przykład wielkich marketów, którzy w Polsce nie płacą praktycznie żadnych podatków, płacą tylko za zajmowaną przez nich przestrzeń. Jest to śmieszne zwłaszcza, że polskie firmy nie mają tak łatwo i narzuca się na nie aż tyle różnego rodzaju podatków, że prościej jest zlikwidować swoją działalność i wyjechać za granice w poszukiwaniu godnej i dobrze płatnej pracy...

czytaj

Polityka Putina wobec uchodźców

Nie lubimy rosjan i nie ma w tym nic dziwnego, w końcu kto zna historię to wie jak wiele nasz kraj przez nich się wycierpiał. Niemniej jednak tylko Putin i jego polityka może uratować Europę przed zalewem islamskiej fali, która odciska coraz większe piętno w europejskich krajach zwłasza w Francji czy też w Niemczech gdzie aktualnie znajdują się ich całe tysiące i wciąż ta liczba się zwiększa. Putin powiedział jasno, że jeżeli ci ludzie chcą mieszkać w obrębie granic Rosji muszą mówić w rosyjskim języku, pracować na swoje utrzymanie i przede wszystki respektować prawo, które tam obowiązuje. Tymczasem w innych krajach przymyka się oko na to, że owi imigranci stawiają koran nad obowiązujące prawo i kierują się tym co jest w nim napisane i nie chcą dostosować się do warunków panujacych...

czytaj

Nowa władza w Polsce

Obecna sytuacja polityczna w Polsce nie należy do najbardziej łagodnych. Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory i nagle zaczęły się różnorakie marsze z hasłami walki o wolność i demokrację. Te osoby, które łykają wszystko co pojawi się w telewizyjnych wiadomościach jak młode pelikany myślą, że rzeczywiście demokracja w naszym kraju jest zagrożona tymczasem nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością i zaraz wyjaśnię o co tutaj tak naprawdę chodzi. Otóż te wszystkie manifestacje moim zdaniem finansowane są przez ludzi, którzy utracili władzę na rzecz nowej partii, ale dlaczego? Dlatego, że przez aż osiem lat swoich rządów musieli nawiązać tyle ukladów i dokonać tylu przekrętów, że ludziom z którymi wtedy współpracowali utracenie pewnych przywilejów nie jest im w żaden sposób na rękę...

czytaj

USA i wspieranie ISIS

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że ISIS było na początku swojej działalności wspierane i szkolone przez Stany Zjedoczone a konkretnie przez jedną z ich agencji wywiadowczych czyli CIA. ISIS otrzymało odpowiednie wyposażenie i broń na walkę z ówczesnym dyktatorem, który został wykreowany na niewiadomo jakiego tyrana i według wielkodusznego USA trzeba było pomóc tamtejszym ludziom w zmianie reżimu. Rosja w tym całym konflikcie przedstawiana jest jako ta zła, która ma niecne plany wobec tamtejszych złóż minerałów. W ten sposób media manipulują ludzką świadomością dlatego dobrze jest sprawdzać alternatywne media, które można znaleźć w internecie...

czytaj