Na co kłaść nacisk w rozwoju orzemysłu artykułów konsumcyjnych?

Szczególnie wielkie zadania stoją przed przemysłem artykułów konsumcyjnych, który winien w ciągu dwóch lat osiągnąć znaczny wzrost produkcji przy poprawie asortymentu oraz poprawie jakości.

Przemysł artykułów konsumcyjnych dotychczas nie zaspokaja rosnących potrzeb ludności i słuszne są skargi na niską jakość i złe wykończenie wielu rodzajów produkcji. Walka o jakość produkcji winna stanąć w centrum uwagi wszystkich pracowników przemysłu. Niezbędne jest zwiększenie trwałości wyrobów i poprawa ich wykończenia i opakowania oraz dostosowanie wyrobów do wymagań i upodobań konsumenta.

Przyśpieszenie tempa wzrostu przemysłu artykułów konsumcyjnych, posiadającego decydujące znaczenie dla poprawy zaopatrzenia mas pracujących, staje się możliwe na podstawie osiągnięć w rozwoju przemysłu ciężkiego oraz na podstawie zamierzonego przyśpieszenia wzrostu produkcji rolnej. W rozwoju przemysłu artykułów konsumcyjnych należy położyć szczególny nacisk na:

– a) znaczny wzrost ilościowy produkcji oraz poprawę jakości i rozszerzenie asortymentu artykułów spożywczych,

– b) znaczną poprawę jakości produkcji przemysłu włókienniczego, odzieżowego i skórzanego równolegle z dalszym wzrostem ilościowym produkcji,

– c) znaczny wzrost produkcji wyrobów metalowych i drzewnych powszechnego użytku w, celu dokonania przełomu w zaopatrzeniu ludności w te towary. W tym celu należy zwiększyć przydział materiałów zarówno dla przedsiębiorstw Ministerstwa Przemysłu Maszynowego, jak też dla Ministerstwa Przemysłu Drobnego i Rzemiosła,

– d) znaczne rozszerzenie asortymentu wyrobów przemysłowych dla użytku ludności, takich jak radioodbiorniki, zegarki, motocykle, rowery, aparaty fotograficzne, maszyny do szycia itp.

Na co kłaść nacisk w rozwoju orzemysłu artykułów konsumcyjnych? cz. II

Należy osiągnąć w latach 1954-1955 następujący wzrost produkcji przemysłowej przedmiotów spożycia: pieczywo żytnie i pszenne o około 12 proc., mięso o około 16 proc., tłuszcze zwierzęce o około 23 proc., tłuszcze roślinne o około 22 proc., ryby o około 10 proc., konserwy rybne o około 30 proc., przetwory owocowo-warzywne o około 27 proc., cukier o około 7 proc., tkaniny wełniane o około 11 proc., bawełniane o około 12 proc., jedwabne o około 20 proc., obuwie skórzane o około 21 proc., mydło o około 15 proc., meble o około 26 proc., radioodbiorniki o około 24 proc., motocykle o około 100 proc., rowery o około 45 proc.

Obok wzrostu ilościowego należy zapewnić wydatne polepszenie jakości produkcji artykułów konsumcyjnych i zwiększenie produkcji artykułów o wyższym gatunku, zwracając uwagę na podniesienie estetycznej strony wyrobów i opakowań.

Należy wzbogacić asortyment wytwarzanych artykułów spożywczych, a w szczególności podnieść jakość i ga- tunek pieczywa, produktów mleczarskich, wędlin, konserw i przypraw. Podnieść produkcję wysokogatunkowych tkanin i bielizny, odzieży i obuwia. Wydatnie podnieść jakość wytwarzanych mebli. Należy położyć nacisk na zwiększenie produkcji artykułów dziecięcych, jak odzieży dziecięcej, bielizny, obuwia i zabawek.

Szczególną uwagę należy zwrócić na zaopatrzenie ludności w rozmaite artykuły codziennego użytku, jak wiadra, garnki, szklanki, nakrycia stołowe i inne przedmioty gospodarstwa domowego, przybory do golenia, jako też szeroki asortyment galanterii itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>