Lepsza obsłua gospodarstw chłopów w GOM i POM

Dla umożliwienia gospodarstwom indywidualnym podejmowania w szerszej mierze niż dotąd budownictwa gospodarczego oraz dokonywania remontów zabudowań należy obok pomocy kredytowej zwiększyć w roku 1955 sprzedaż materiałów budowlanych dla wsi o około 65 proc. w porównaniu z rokiem 1953.

Należy rozwinąć szeroko produkcję materiałów budowlanych na potrzeby wsi przez przemysł terenowy, uruchomić nieczynne w chwili obecnej małe cegielnie, beto- niarnie itd. Dla zapewnienia lepszej obsługi gospodarstw chłopów pracujących przez GOM i POM należy:

– a) zwiększyć ilość Gminnych Ośrodków Maszynowych, zwłaszcza na terenie województw centralnych i wschodnich,

– b) zwiększyć zaopatrzenie GOM w maszyny rolnicze, zwłaszcza w siewniki zbożowe, maszyny żniwne, kopaczki, kosiarki i agregaty omłotowe, lekką aparaturę do ochrony roślin oraz zorganizować przy GOM punkty czyszczenia nasion. W rejonach, gdzie brak jest Państwowych Ośrodków Maszynowych, zorganizować brygady wyposażone w traktory, stacjonowane przy GOM,

– c) zwrócić szczególną uwagę na rozbudowę kuźni i wai sztatów pomocniczych GOM i zapewnić ich właściwe wyposażenie, r

– d) rozszerzyć zakres pomocy sąsiedzkiej i powiązać ją z pracą GOM, by umożliwić korzystanie z maszyn GOM chłopom małorolnym i średniorolnym nie posiadającym koni,

– e) zapewnić stałą kontrolę terenowych rad narodowych nad pracą GOM,

– f) stworzyć przy GOM społeczne komitety, które będą czuwały nad właściwym przydziałem i wykorzystaniem sprzętu,

– g) wydatnie zwiększyć pomoc okazywaną przez POM gospodarstwom indywidualnym,

– h) zmienić opłaty w GOM i POM, by bardziej udostępnić korzystanie z ich usług chłópom małorolnym i średniorolnym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>