Projekt UE

 

TAP2C POLSKA SPÓŁKA Z O. O. otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Umowa nr: UDA-POIG.08.02.00-32-022/14-00

Projekt pt. „Implementacja systemu B2B dla automatyzacji procesów biznesowych realizowanych pomiędzy firma TAP2C POLSKA SP. Z O.O. a jej partnerami”.

Okres realizacji projektu: 01.10.2014 – 31.12.2015

W wyniku realizacji inwestycji został wdrożony system B2B, który zautomatyzował następujące procesy biznesowe realizowane przez spółkę z partnerami biznesowymi:

1.Raportowania

2. Ewolucji Produktu

3. Rozliczania.

 

Nowy system B2B stanowi całościowy zestaw rozwiązań dedykowanych, spełniających wszystkie potrzeby firmy TAP2C POLSKA SP. Z O.O. oraz jej partnerów w zakresie wzajemnej komunikacji oraz w odniesieniu do realizowanych procesów biznesowych. Innowacyjny system B2B spowodował automatyzację wymiany informacji pomiędzy spółką a podmiotami współpracującymi. Dzięki zastosowanym modułom zagwarantowana jest m.in. synchronizacja danych miedzy systemami partnerów, obsługa EDI oraz usprawnienie logistyki, kontroli sprzedaży, zarządzania zdarzeniami.

 

www.poig.gov.pl

www.mrr.gov.pl

https://europa.eu