Unia Europejska i jej podejście do imigrantów

Unia Europejska powinna moim zdaniem przestać istnieć bo zjada własny ogon i tylko prawdziwa autonomia poszczególnych państw może uratować je przed totalną zagładą. Przez kanclerz Niemiec obecnie Europa zalewana jest przez uchodźców z Syrii i innych terenów objętych wojną i inne państwa członkowskie mają niejako narzuconą liczbę imigrantów jaką będą musieli przyjąć w granice swojego kraju. Nie wiem co kieruje tą kobietą w jej działaniach, ale z pewnością nie jest to dobro Unii Europejskiej albowiem tysiące zagubionych a przede wszytkim różniących się kulturowo ludzi nijak nie wzbogacą Europy a wręcz przeciwnie z ich podejściem do życia doprowadzą do jej upadku i całkowitej islamizacji. Misja islamizacji całego świata i uczynienia z islamu jedynej słusznej i prawdziwej religii przyświecie Państwu Islamskiemu a muzułmanie, którzy nacierają do krajów europejskich nie kryją się z tym, że będą mordować niewiernych. Pierwszy incydent miał już miejsce i w Francji doszło do zamachu, w którym zginęło ponad 100 niewinnych osób. A rząd Unii zamiast wprowadzić jakieś restrykcyjne przepisy i złapać tych wszystkich imigrantów za przysłowiowy ryj, coraz bardziej im pobłaża co nie wróży nic dobrego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>