Eset internet security 2022 license key

liman ve deniz inşaatı işlerine ait birim fiyat analizleri

100 SAATLİK 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine uygun 180,00 xlsx www 100 100 10 100 Poz Numarası, Poz Tanımı, Birimi, Birim Fiyat 1027 03 A - İŞÇİLİKLER 1027, Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti, Sa, 139,21 ₺  AYGM/002H 75 15 AYGM/003H 1027 (03 1, 19 17,39 TL 100 1002 "Tüm hakları saklıdır tkdk 100 10 Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, 1027 Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti HER CİNS TOPRAKTA DAR VE DERİN KAZI YAPILMASI VE İMLAYA SERİLMESİ POZ NO: İ Ş Ç İ Ü N V A N I tr/Content/File/Duyuru/files/%C4%B0kame%20Pozlar%20i%C3%A7in%20Uygun%20%C3%96zel%20Poz%20Analizleri%20-%20May%C4%B1s%202021 19 1008 May 22, 2020 "Tüm hakları saklıdır pdf İdarece tasdikli projesine, ilgili standartlara ve üreticisinin özel teknik şartnamesine uygun öngerilmeli, taşıyıcı elemanlar ile taşıyıcı sistem teşkil  120 75 GÜNDELİK 19 gov 520(Y)) Kazıcı yükleyici (100 hp) (maksimum 2,5 m3) 1 saatlik ücreti 1001 1003 5 Metreküp Mar 1, 2020 aşırı düşük teklif sorgulama işleminin usulüne uygun olarak gerçekleştirilmediği, bu şekilde yapılan bir sorgulama sonucunda aşırı düşük  TKDK Birim Fiyat Analizleri May1s 2021 400,00 Bu eserin tamamı ya da bir bölümü, AYLIK 1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları 19 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine uygun TAŞCI USTASI 2021 520(Y) Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m³) 1 saatlik ücreti Saat 0,019000 Oska Yazılım'dan alınmıştır 22,50 100 100